logo
TRAFİK VE ÇEVRE
DENEME SINAVI
1.

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken


II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde


III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken


Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? 

Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
3.


Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
4.
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
5.
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
6.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
7.
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Soru Açıklaması
8.
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Doğru Cevap: "C" Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Soru Açıklaması
9.


Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
10.


Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 - 1 - 3 - 4
Soru Açıklaması
logo
TRAFİK VE ÇEVRE
DENEME SINAVI
11.
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru Açıklaması
12.
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Soru Açıklaması
14.


Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 70
Soru Açıklaması
15.


Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
Soru Açıklaması
17.


Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
Soru Açıklaması
18.
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
19.
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
20.
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Trafik ve Çevre Deneme Sınavı ile ehliyet sınavına farklı açılardan soru çıkmasına karşı daha kolay hazırlanabilirsiniz. Bu bilinçle yayınladığımız soruları pratik yapmanızda büyük katkı sağlayacaktır. Trafik ve Çevre ile ilgili sınavda 20-27 adet soru çıkmaktadır. Ehliyet Sınavının en çok soru çıkan bölümüdür. Adayların bu sınavdan başarılı olabilmeleri için en az 35 tane soru çözerek 70 puan almaları gerekiyor. Ehliyet sınavında adaylara İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı derslerinden oluşan 50 soru sorulmaktadır. Başarılar dileriz.

Trafik ve Çevre Deneme Sınavı ile ehliyet sınavına farklı açılardan soru çıkmasına karşı daha kolay hazırlanabilirsiniz. Bu bilinçle yayınladığımız soruları pratik yapmanızda büyük katkı sağlayacaktır. Trafik ve Çevre ile ilgili sınavda 20-27 adet soru çıkmaktadır. Ehliyet Sınavının en çok soru çıkan bölümüdür. Adayların bu sınavdan başarılı olabilmeleri için en az 35 tane doğru soru çözerek 70 puan almaları gerekiyor. Ehliyet sınavında adaylara İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı derslerinden oluşan 50 soru sorulmaktadır. Başarılar dileriz.