logo
TRAFİK VE ÇEVRE
DENEME SINAVI
1.


Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol
Soru Açıklaması
2.


Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
3.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
4.


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "C" 08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
Soru Açıklaması
5.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
6.


Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
7.


Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
8.


Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "C" Park yapan aracın çekileceğini
Soru Açıklaması
9.


Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
10.


Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
logo
TRAFİK VE ÇEVRE
DENEME SINAVI
11.


Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
12.


“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
13.


Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi
Soru Açıklaması
14.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
15.


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" İleri ve sola mecburi yönü
Soru Açıklaması
16.
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası verilir.
Soru Açıklaması
17.


Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
18.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
19.


Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
20.


Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz demir yolu geçidini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Trafik ve Çevre Deneme Sınavı ile ehliyet sınavına farklı açılardan soru çıkmasına karşı daha kolay hazırlanabilirsiniz. Bu bilinçle yayınladığımız soruları pratik yapmanızda büyük katkı sağlayacaktır. Trafik ve Çevre ile ilgili sınavda 20-27 adet soru çıkmaktadır. Ehliyet Sınavının en çok soru çıkan bölümüdür. Adayların bu sınavdan başarılı olabilmeleri için en az 35 tane doğru soru çözerek 70 puan almaları gerekiyor. Ehliyet sınavında adaylara İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı derslerinden oluşan 50 soru sorulmaktadır. Başarılar dileriz.

Trafik ve Çevre Deneme Sınavı ile ehliyet sınavına farklı açılardan soru çıkmasına karşı daha kolay hazırlanabilirsiniz. Bu bilinçle yayınladığımız soruları pratik yapmanızda büyük katkı sağlayacaktır. Trafik ve Çevre ile ilgili sınavda 20-27 adet soru çıkmaktadır. Ehliyet Sınavının en çok soru çıkan bölümüdür. Adayların bu sınavdan başarılı olabilmeleri için en az 35 tane doğru soru çözerek 70 puan almaları gerekiyor. Ehliyet sınavında adaylara İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı derslerinden oluşan 50 soru sorulmaktadır. Başarılar dileriz.